top of page
bg_header_edited_edited.jpg

Välkommen!

På denna sida hittar du stödmaterial som hjälper dig att använda SkillMill vid Uppsala universitet.

OBS! Från och med HT2024 kommer denna information att inkorporeras i UU Careers, till stöd för studenter och personal vid Uppsala universitet. 

Studier såsom Erasmus Impact Study (2019) belyser att internationella studieerfarenheter gynnar studenters utveckling av interkulturella och professionella färdigheter såsom kommunikationsförmåga, anpassningsbarhet och lyhördhet. Exempelvis Finska utbildningsstyrelsen har dock belyst att den egna förståelsen för sådana färdigheter - såväl som arbetsgivares erkännande av dessa - inte är automatisk. Studenten behöver själv lära sig att reflektera och synliggöra sina interkulturella och professionella färdigheter (Hidden Competences, CIMO 2014). Denna dynamik återspeglas i nyare rapporters över EU:s arbetsmarknad, exempelvis European Skills Agenda for 2025, vilken kallar dessa färdigheter svåra att både förstå och uttrycka och efterfrågar bättre pedagogik för att fånga dem. 

I denna kontext har det EU-finansierade projektet Erasmus+ SkillMill (2019-2022) utvecklat ny pedagogik i samarbete mellan karriärvägledare, psykologer och speldesigners vid Uppsala universitet och universiteten i Helsingfors (Finland), Tartu (Estland) och Stavanger (Norge).  Med stöd av PUMA vid UU har Uppsala universitets egen projektgrupp utvecklat lokaliserat stödmaterial till UU:s egna personal och studenter.

INNEHÅLL
 

 1. Användarhandledning: SkillMill-appen
  Denna guide beskriver SkillMill-appens användarflöde. Den riktar sig till personal och studenter som vill använda SkillMill-appen för workshops med fokus på interkulturella och professionella färdigheter efter exempelvis utlandsstudier, praktik och internationalisering på hemmaplan. 

  Ladda ner PDF genom att klicka här

  Letar du efter snabbläst information? Klicka här för att ladda SkillMills infografik på svenska (PDF)
   

 2. Användarhandledning: Analog SkillMill-version
  Denna guide beskriver hur den analoga SkillMill-versionen, med utskrivningsbar spelplan och kort, fungerar.  Den riktar sig till personal och studenter som använda det analoga materialet till workshops med fokus på interkulturella och professionella färdigheter efter exempelvis utlandsstudier, praktik och internationalisering på hemmaplan. 

  Ladda ner PDF genom att klicka här

  Letar du efter snabbläst information? Klicka här för att ladda SkillMills infografik på svenska (PDF)
   

 3. Workshop-handledning: Orientering i interkulturella och professionella färdigheter
  Denna workshop riktar sig till personal som vill hålla en orienteringsworkshop för studenter med fokus på interkulturella och professionella färdigheter. Workshopen sätter färdigheterna i en kontext kring studier och arbetsmarknad, följt av en övning där studenter i par eller grupper om tre ser tillbaka på en studieperiod (tex utlandsstudier, praktik eller på hemmaplan) utifrån nio kategorier av kognitiva, sociala och intrapersonella färdigheter.  Avsikten med övningen är att öka studenternas insikt kring hur olika interkulturella och professionella färdigheter används nästan dagligen, med målet att de ska ta med sig dessa insikter in i fortsatta studier och karriär.


  Ladda ner PDF genom att klicka här
   

 4. Workshop-handledning: Djupdykning i interkulturella och professionella färdigheter (SkillMill-appen)
  Denna workshop riktar sig till personal som vill hålla en djupare workshop för studenter med fokus på interkulturella och professionella färdigheter, med hjälp av SkillMill-appen.  Appen ger möjlighet att se tillbaka på konkreta erfarenheter (exempelvis utlandsstudier, praktik, enskilda kurser eller internationalisering på hemmaplan), med målet att reflektera djupare över vilka typer av interkulturella och professionella färdigheter som var relevanta i den egna hantering av upplevelsen. 


  Ladda ner PFD genom att klicka här
   

 5. Workshop-handledning: Djupdykning i interkulturella och professionella färdigheter (analogt SkillMill-material)
  Denna workshop riktar sig till personal som vill hålla en djupare workshop för studenter med fokus på interkulturella och professionella färdigheter. Med hjälp av analogt och utskrivningsbart material erbjuder workshopen en möjlighet att se tillbaka på konkreta erfarenheter (exempelvis utlandsstudier, praktik, enskilda kurser eller internationalisering på hemmaplan), med målet att reflektera djupare över vilka typer av interkulturella och professionella färdigheter som var relevanta i studentens hantering av upplevelsen. 

  Ladda ner PDF genom att klicka här
   

 6. Analogt SkillMill-material för utskrift
  Denna PDF samlar analogt SkillMill-material för personal och studenter som vill använda det inom ramen för vägledning eller ovan listade workshops. Användaren rekommenderas att skriva ut enskilda sidor enligt instruktioner i dokumentets inledning. 

  Ladda ned PDF genom att klicka här

  Letar du efter snabbläst information? Klicka här för att ladda SkillMills infografik på svenska (PDF)


För frågor om materialet, tveka inte att höra av dig! 

bottom of page